Avukat

GENEL NİTELİKLER VE İŞ TANIMI

İstanbul/Kartal'da çalışmak üzere aşağıdaki özelliklere sahip avukat takım arkadaşı arıyoruz:  

 

• Hukuk Fakültesi mezunu,

• 1-3 yıllık mesleki deneyime sahip,

• İş Hukuku, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra-İflas Hukuku, KVKK mevzuatlarına hakim,

• Dava tecrübesi olan,

• Hukuki sözleşme inceleme ve şirket avukatlığı tecrübeleri olan,

• UYAP ve icra programlarına hakim,

• Sıkı çalışma koşullarına uyum sağlayabilecek, istekli,

• Hızlı öğrenen, takım oyuncusu,

• Sorumluluk bilinci yüksek, gerektiğinde inisiyatif almaktan çekinmeyen,

• İş planı ve organizasyon kabiliyetine sahip,

• Analitik düşünce sahibi, detaylı planlama ile hızlı harekete geçen.

• İngilizce bilmek zorunlu bir kriter değil, fakat avantajdır.

 

Uygun adaylar aşağıdaki görevlerden sorumlu olacaktır:

• Verilecek görevleri yerine getirmek.

• Şirket davalarının takibini yapmak, dilekçeleri yazmak, duruşmalara girmek.

• İlgili departmanlarla bilgi alış-verişinde bulunmak suretiyle sözleşmeleri hukuki olarak incelemek, gerektiğinde müzakerelere katılmak.

• Şirketi her türlü mahkeme, kurum ve kuruluş nezdinde görev tanımına uygun olarak avukat olarak temsil etmek.

• Şirketlerin faaliyet konuları ile ilgili mevzuatı takip etmek, ilgili departmanları bilgilendirmek.

• Gerektiğinde hukuki mütalaa, bilgi notu hazırlamak.

• Genel Kurul düzenlemek, yönetim kurulu kararlarını, imza sirkülerlerini ve diğer şirket evrakını hazırlamak.

• KVKK süreçlerini takip etmek, gerektiğinde tadil metinleri hazırlamak ve uygulamaya koymak.

• Kamu kurum ve kuruluşları ile resmi yazışmalar yapmak.

• Hukuki araştırma çalışmalarını yapmak.